Haberler

Apartman Kuralları - Apartman Yaşamı - Komşuluk Hukuku

APARTMANDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

APARTMAN KURALLARI - APARTMAN YAŞAMI - KOMŞULUK HUKUKU

APARTMAN HAYATINDA KİRACI VEYA KAT MALİKİ DİĞER SAKİNLERİ RAHATSIZ EDERSE, NE YAPILABİLİR?
Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikâyetçi olmalarıdır Konu ile ilgili şikâyet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa, diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur 

EVDE EVCİL HAYVAN BESLENEBİLİR Mİ?
Yönetim planında aksi belirtilmediği takdirde evcil hayvan beslenemez Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb ) hiçbir şartla beslenemez 

DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI İHLAL EDEN KAT MALİKİ, HANGİ ŞARTLARDA DAVA EDİLEBİLİR?
Ortak giderlerden ve avanstan kendi payına düşen borçları ödemediği için, hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra takibi yapılmasına sebep olan; başvuru üzerine ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından verilen emre rağmen, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar eden; kendi bağımsız bölümünü, kumarhane, randevuevi vb yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı hareket eden kat maliki aleyhine, yukarıdaki sebeplerden birinin öğrenilmesi tarihinden itibaren altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde dava açılmalıdır Hakları ihlal edilen kat malikleri, açtıkları bu davayla, ihlalci kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini talep ederler Davanın kazanılması halinde, davalı kat malikine, bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri ödenerek, davalının mülkiyet hakkı, diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilir

BİNANIN EN SON KATINDA OTURUYORUM KİRACIYIM ALTIMDA VE ONUN ALTINDA OTURANLAR KAPILARI ÇOK HIZLI KAPATIYOR, MÜZİĞİ GÜRÜLTÜLÜ DİNLİYOR VE KAPILARININ ÖNÜNDEN AYAKKABILARI İÇERİ ALMIYORLAR NELER YAPABİLİRİM?
Bu konuda öncelikle apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda bulunmaktadır Ancak, böyle bir yazının apartman girişine asılması yerine, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için yöneticiye ve kat maliklerine gönderilmesi bize göre daha uygun olacaktır

APARTMANDA KAT MALİKİ DİĞER DAİRELERİ RAHATSIZ EDİYORSA, NE YAPILABİLİR?
Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve uyarılması gerekmektedir Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları ver taşkınlık bir suç teşkil etmektedir Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz 
Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür 

APARTMAN BALKONUNA HALI SERİLEBİLİR Mİ? APARTMANLARIN ORTAK TEMİZLİK GÜNLERİ VAR MI?
Bu konuda apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda vardır Yönetim planınızı yöneticinizden veya tapu sicil memurluğundan temin edebilirsiniz Zira, bu konuda açık yasal bir düzenleme bulunmamaktadır 

APARTMANLARDA HALI SİLKELEMEK SERBEST Mİ?
Öncelikle bu konuda apartman yönetim planınızda bir hüküm olup olmadığını incelemenizde fayda vardır Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir Bu nedenle, yönetim planınızda konu ile ilgili özel bir düzenleme yok ise, KMK 18 maddesi doğrultusunda halı silkelenmesi uygun olmayacaktır 

APARTMANDA HERKES KOMBİ YAKMAKTA BİR KİŞİ SOBA YAKMAKTADIR KANUNEN SOBA YAKMASI UYGUNMU? SOBA YAKTIĞI ZAMAN ÜST DAİRELERDE DUMAN İS ÇIKMAKTA VE HERKES BU DURUMDAN ŞİKÂYETÇİ. NE YAPMAMIZ LAZIM?
Öncelikle, apartmanınızın yönetim planını inceleyerek bu konuda bir düzenleme bulunup bulunmadığını tespit etmelisiniz Ayrıca, bulunduğunuz yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava ikame edebilirsiniz 

EN ÜST KATTA, KATTA TEK BİR DAİREDE OTURMAKTAYIM BALKONUMDA MANGAL YAKABİLİRMİYİM BU KONUDA YASAL BİR YAPTIRIM VEYA BİR İÇTİHAT VARMIDIR?
Bu konuda öncelikle Apartmanınızın yönetim planının incelenmesinde fayda vardır Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir 

APARTMANDA SAAT KAÇTAN SONRA İNSALAR RAHATSIZ EDİLEMEZ? BU KONUDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM YÖNETMELİK NE DER?
Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesi hükmü "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler " düzenlemesi yer almaktadır Bu konuda apartmanınıza ait yönetim planını incelemenizde fayda vardır Ancak, sorunuzda belirttiğiniz şekilde saat sınırlamasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır 

(Bu kurallar Alman standartlarından çeviridir.)

APARTMAN KURALLARI
Sayın Apartman Sakinleri,
Komşuluk çatısı altında bir arada yasamak, her daire sakini için önemli olan kuralların düzenlenmesiyle sağlanabilir Ancak tüm sakinler aynı şekilde iyi bir ortak yaşam için çaba gösterdiklerinde apartman ve dairenin gerçek bir yuva olabileceği fikrimize katılıyorsunuzdur Lütfen takiben sunulan maddeleri, sizin ve komşularımızın davranış biçimini belirleyen ve sınırlayan birer yöntem olarak kabul edin 

1 Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının Özellikle de yasal olarak korunan gece saatleri (22 00 – 06 00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06 00 – 07 00 ve 20 00 – 22 00 ve genel olarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında Öğlen, dinlenme zamanı 13 00 – 15 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir 

2 Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20 00 – 09 00 ve 13 00 – 15 00 arasında yapılmamalıdır Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiğinde komsulardan izin istemenin icap ettiği bilinmelidir Davul, elektronik gitar ve gayda vb yüksek sesli çalgılar, evde çalınabilecek türde enstrümanlardan olmayıp diğer apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartman dairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir 

3 Ailenizle birlikte, apartmanı, tesisi ve diğer donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın her daim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz 

4 Apartman temizliği için apartman sahibi genellikle bir temizlik şirketi görevlendirmektedir Temizlik üçüncü kişilere devredilmediyse veya başka şekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleri tarafından yapılmalıdır Bina girişleri, koridorlar, bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız Temizliğin talimatlara uygun olarak yapılması için belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılması gerekmektedir 

5 Size ayrılan tavan aralığı veya bodrum çöplük olarak değil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” olduğu ve sadece kısıtlı süre stok tutmaya uygun olduğu açıkça belirtilmiştir 

6 Her türlü çöp, (kül, süprüntü, sise, teneke kutu, mutfak çöpü vs ) sadece öngörülen çöp bidonlarına dökülmelidir, tuvalet klozetine veya gidere boşaltılması kesinlikle yasaktır Aynı şekilde yemek artıkları gibi maddeler hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır Örneğin, güvercinlerin bir apartmanı büyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının sıçan ve diğer haşaratları çektiğini lütfen unutmayınız Haşarat gördüğünüzde derhal apartman görevlisini bilgilendirmenizi rica ederiz 

7 Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzda stoklamanız gerekmektedir Ancak, yangına yol açabilecek veya kolay yanıcı eşyaları depolamayın ve her zaman, diğer konularla ilişkili olarak da yangın önleme talimatlarını dikkate alın Mobiletler de bu kapsamdadır, unutmayınız 

8 Özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teşkil edebilecek şekilde bırakılmaması gerekmektedir Bu gibi eşyaları yürüyüş alanına, binanın merdivenlerine, koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız Toplu alanlar buna müsait değilse, böyle eşyalarınızı size kiralanan alanlara (daire, kiler veya tavan aralığı) bırakınız 

9 Lütfen, yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz Kiler, tavan aralığı ve avlu kapıları her zaman kapalı tutulmalıdır Ayrıca merdiven dairesindeki, kilerdeki ve tavan aralığındaki pencereler geceleri, fırtınalı ve yağmurlu havalarda ve soğuk mevsimlerde (donun hasara neden olmasını önlemek için) kapalı tutulmalıdır 

10 Mevcut çamaşır yıkama ve kurutma mekânları veya diğer ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynı zamanda kullanılamamaktadır Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır Komsularınızın kullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfen özenle kullanınız Lütfen çamaşır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız “Küçük çamaşırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamaşır kurutma mekânını kullanmayarak bunları balkonunuza asacak olursanız, çamaşırları lütfen balkon korkuluğunu asmayacak şekilde asınız 

11 Genel düzenlemeler ve güvenlik düzenlemeleri bağlamında aşağıdaki hususlara
uyulması zorunludur: Tüm resmi talimatlar (özellikle de emniyet ve inzibat müdürlüğü tarafından belirlenenler) apartman düzenlemesinde yer almasa bile sakinler tarafından dikkate alınacaktır Kilere, tavan aralığına ve benzeri mekânlara mum ile girilmemelidir Yangınları önlemek amacıyla, paketleme malzemeleri, kâğıt ve gazete tomarları, yataklar, hasır çuvalları, büyük gıda stokları gibi kolay alev alan nesneler kilere ve tavan aralarına koyulmamalıdır 

12 Daire sahibi yapısal değişiklik yapma isteğinize açıktır ancak bu gibi değişiklikler daire sahibinin onayını gerektirmektedir Daire sahibinden onay alındığı durumlarda aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: Nakliye ve hizmetlerden doğan masrafları kiracı karşılayacaktır Alınan onaydan sonra yapılacak olan çalışmalar, teknik kurallara uygun olarak bir uzman tarafından yapılacaktır Çalışmalardan doğan hasarlardan ve daha sonra bu çalışmaların etkisiyle meydana gelecek olan hasarlardan kiracı sorumludur Kiracı, onaydan sonra daire sahibinden masraf tazmini, değer iyileştirmesi veya kira tenzilatı talep edemez Daireyi boşaltırken – hangi nedenden ötürü olursa olsun – kiracı, masrafları karşılamak suretiyle daireyi eski haline getirecektir Şartlara uyulmaması, bina veya sakinlerin tehlike altına girmesi, ev arkadaşlarının veya komsuların rahatsız edilmesi ya da herhangi başka şekilde anlaşmasızlıkların doğması durumunda onay iptal edilebilir 

13 Bu apartman kuralları sizinle imzalanan kira sözleşmesinin bir parçasıdır Apartman görevlisinin görevlerinden biri, tüm sakinlerin huzuru için bu kurallara uyulmasına sağlamaktır Lütfen sözleşmenize uygun davranarak, çeşitli sorumlulukları olan apartman görevlisine bu görevlerini yerine getirirken yardımcı olunuz 

14 Apartman kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda doğan tüm hasarlardan ve ihbar zorunluluğuna uyulmamasından doğan tüm zararlardan apartman sakini sorumlu tutulacaktır 

Temel Referans:
Kat Mülkiyeti Kanunu
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi: 23.6.1965
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 2.7.1965 Sayı: 12038